Български | 日本語 | English
"Кизуна" означава дълбока, искрена духовна връзка между приятели,
споделящи обща цел и идеи.
Членство
"Японски клуб Кизуна - Варна" е организация за осъществяване на общественополезна дейност и според Устава:
"Членове на Сдружението могат да бъдат всички български или чуждестранни лица, които споделят целите на Сдружението, приемат неговия Устав и плащат годишен членски внос".

Членове на Сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на подадено писмено заявление, което се разглежда в двуседмичен срок след постъпването му.
Всеки кандидат за член плаща в момента на приемане на заявлението, годишния членски внос за текущата година, определен от Общото събрание. Всеки член сам определя размера на годишния си членски внос в размер не по-малък от определения минимален такъв. За настоящата 2009 г. определеният размер на годишния членски внос е 30 лв.

Ако желаете, изтеглете заявлението за членство за настоящата календарна година от тук.
Заявлението се връчва лично на някой от членовете на Управителния съвет!

Банкова сметка:
MKBUnionbank:
BIC: CBUNBGSF;
IBAN: BG 26 CBUN 9195 1000255883

За повече информация може да се свържете с нас на:
мобилен телефон: 0888-518-368 - Момчил Кръстев - председател на Управителния съвет на "Японски клуб Кизуна - Варна".

За повече връзки погледнете в контакти.